خرید زمین روستای عباس آباد شهرستان دماوند

دسامبر 10, 2023

زمین روستای عباس آباد شهرستان دماوند

زمین روستای عباس آباد شهرستان دماوند از جمله سرمایه گذاری های موجود در شهرستان دماوند، خرید زمین در روستای عباس آباد شهرستان دماوند می باشد. روستای عباس آباد در دهستان مهرآباد در بخش رودهن و در […]