نرخ زمین سند دار زیبادشت

دسامبر 10, 2023

زمین سند دار زیبادشت

زمین سند دار زیبادشت زمین سند دار در زیبادشت یکی از گزینه های سرمایه گذاری در زمین های ییلاقی اطراف تهران می باشد. زیبادشت که با نام گندک نیز شناخته می شود، یک روستای بکر و […]